Opphavsrett

Gjennomgang av:
 1. Dine rettigheter til det du selv produserer

 2. Andre sine rettigheter til å bruke ditt materiale

 3. Andre sine rettigheter f eks til å kreve opptak 

 4. Rettigheter knyttet til andres materiale
  – Finne materiale som kan brukes lovlig

Presebtasjonen inneholder en klikkbar meny på side 3, som lar det finne raskt fram til det du vil høre mer om. 

Her kan du også se litt om hvordan du finner bildemateriale du fritt kan bruke. Dette var noe jeg ikke rakk å komme inn på i selve plenumsforedraget.

Husk at opphaveren alltid skal krediteres, selv om f eks et bilde er delt med en lisen som tillater gjenbruk.

Blogging i fag og forskning

Det er mange grunner til hvorfor en kan blogge. Kunsten er å finne de beveggrunnene som motiverer deg. Å blogge må være lystbetont om du skal klare å holde på med dette over tid.

Det viktigste er imidlertid å venne seg til å skrive ofte og i en form for offentlighet
 • Reflektere
  Bruke en offentlig arena til å reflektere om eget fags betydning og knytte dette til omverdenen
 • Ideutvikling 
  Legge igjen ideer som i seg selv kan knytte forbindelser til andre
 • Synlighet 
  La andre oppdage hva du driver med, og posisjoner deg innenfor et felt.
 • Nettverksbygging 
  Gi "gode venner" oppmerksomhet og opponer mot "nyttige fiender"
 • Formidling 
  Bloggenkan være en rask kanal, og ikke minst tilgjengelig når du ikke får spalteplass i pressen
 • Prosjektutvikling 
  Opprett en blogg som et nettsted som plasserer prosjekter, gjerne før prosjektet er tildelt støtte
 • Ordne informasjon
  Mye skjer på ulike fagfelt. Bruk bloggen til å sortere og som støtte for hukommelsen.

Filme selv, med iPad eller lignende

Én grunnregel, på veien til en god film
 • Ikke flytt på kameraet eller zoom under opptak
  – med mindre du vet hva du vil og behersker det
Vi snakker litt om ulike kameraer og litt grunnleggende om bildekomposisjon og bevegelse i bildet. Har  du litt blikk for dette kommer du veldig langt dersom du husker å holde kamera i ro under opptak. Dette kan ikke gjentas for ofte: skaff deg et stativ som er så lett at du orker å ha det med deg.

Om du ikke har stativ: se etter steder i omgivelsene der du kan finne støte for kameraet. Øv på å holde kameraet dønn i ro, håbdholdt. Det siste er vanskelig, men leder deg etter hvert i retning av å behreske gode kamerabevegelser.

Forflytt deg mellom hver gang du starter opptak. En fotograf og en jeger har en viktig ting felles: jo nærmere du kommer "byttet", desto større er sjansene for suksess. Det er ikke uten grunn at man snakker om å "skyte" video.

En liten stemningsrapport, nedenfor. Resultatet fra workshopen kan du ser her.